NorrköpingsPolissångkör

HEM     DIRIGENT OCH STYRELSE     MEDLEMMAR     LÄNKAR     BILDER     KONTAKT     HISTORIK

HISTORIK

Norrköpings Polissångkör bildades den 5 juni 1905 . Impulsen till polissång hade man fått vid en kongress i Göteborg, där en poliskör bildats ett par år tidigare

Norrköpings polissångkör 1905

Av gamla handlingar framgår att Norrköpingskören redan från början visade stor aktivitet. Fram till den 7 maj 1906 "hade hållits 81 sångövningar, varunder 24 sånger inövats". Kören leddes de första åren av en sångledare vid namn Björling, vars kunnighet och entusiasm var allmänt känd.

Bland andra körledare med långt engagemang kan nämnas Tage Engdahl 1941 - 1962, Hans Zimmergren 1967 - 1979 och Hans-Olov Eriksson 1979 - 1999. Numera leds kören av Martin Frodlund, som vi hoppas ska dirigera oss minst lika lång tid som Tage Engdahl.

Kören har naturligtvis gjort ett stort antal framträdanden under årens lopp och en kort historik kan bara nämna några exempel.

"Den 22 november 1908 gav kören en konsert i S:t Olai kyrka, varvid behållningen på över 1000 kr överlämnades till polismännens understöds- förening att användas som grundplåt vid bildandet av Änke- och Pupill- kassan."

"1925 gjorde kören några framträdanden, bl a på Kolmårdssanatoriet och på fattigvårdsinrättningar."

"1943 gjordes framträdanden bl a vid Sleipners 40-årsjubileum, vid Kolmårdssanatoriet och på Kakhuset."

"De stora begivenheterna under år 1960 var besök hos sångarkollegor i Berlin och Hamburg med framträdanden i båda metropolerna. Nämnas kan, att Berlins borgmästare Willy Brant hälsade kören välkommen på ´norsk´ och att han erhöll körens sångarlyra."

"1962 gjordes tio framträdanden och bland dessa kan nämnas ett operett- program med medlemmar ur orkesterföreningen och med Anne-MarieKyndel som solist. Vidare sjöng kören tillsammans med f d kollegan Sigge Fürst."

"1964 sjöng kören för första gången i Sveriges Radio. Ett radioframträdande gjordes även i samband med NU-utställningen i Norrköping och med Pekka Langer som programvärd."

"År 1969 var den stora begivenheten Wien-resan med både egna framträdanden och besök på Wiener Statsoper."

"Den 16 april 1972 stod kören tillsammans med S:t Olfs Musikkår för en vårkonsert i Ebersteinska skolans aula. Icke alldeles okände Egon Kjerrman var gästdirigent och allsångsledare. Konserten blev en klar succé."